临江仙

作者:李廷忠

临江仙原文及朗读

人物风流真罕见,何须尘外求仙。
绿龟千岁稳巢莲。
醉倾金凿落,笑拥玉и娟。
须信日边消息好,寒花也作春妍。
笙歌乐地酒中天。
功名无限事,都在寿觞前。

临江仙拼音版

rén wù fēng liú zhēn hǎn jiàn, hé xū chén wài qiú xiān
lǜ guī qiān suì wěn cháo lián
zuì qīng jīn záo luò, xiào yōng yù juān
xū xìn rì biān xiāo xī hǎo, hán huā yě zuò chūn yán
shēng gē lè dì jiǔ zhōng tiān
gōng míng wú xiàn shì, dōu zài shòu shāng qián

66068诗词网