齐天乐

作者:高观国

齐天乐原文及朗读

丛幽一笑东篱晓,霜华又随香冷。
晕色黄娇,低枝翠婉,来趁登高佳景。
谁偏管领。
是彭泽归来,未荒三径。
最惬清觞,道家标致自风韵。
南山依旧翠倚,采花无限思,西风吹醒。
万蕊金寒,三秋梦好,曾记餐英清咏。
斓斑泪沁。
怕节去蜂愁,雨荒烟暝。
明日重阳,为谁簪短鬓。

齐天乐拼音版

cóng yōu yī xiào dōng lí xiǎo, shuāng huá yòu suí xiāng lěng
yūn sè huáng jiāo, dī zhī cuì wǎn, lái chèn dēng gāo jiā jǐng
shuí piān guǎn lǐng
shì péng zé guī lái, wèi huāng sān jìng
zuì qiè qīng shāng, dào jiā biāo zhì zì fēng yùn
nán shān yī jiù cuì yǐ, cǎi huā wú xiàn sī, xī fēng chuī xǐng
wàn ruǐ jīn hán, sān qiū mèng hǎo, céng jì cān yīng qīng yǒng
lán bān lèi qìn
pà jié qù fēng chóu, yǔ huāng yān míng
míng rì chóng yáng, wèi shuí zān duǎn bìn

66068诗词网