摸鱼儿

作者:刘辰翁

摸鱼儿原文及朗读

待欲□、家山未得,方知名不如酒。
丹砂便做金句漏,难遣鬓青似柳。
试搔首。
记移竹南塘,又是三年后。
情怀非旧。
叹少日相如,垆边老去,能赋上林否。
种兰处,赢得青青种韭。
渊明中路相候。
何须更待三三径,也自长拖衫袖。
青袍皱。
便持当金貂,赊取邻家有。
小儿拍手。
笑昨醉如泥,盟言止酒,何事醒来又。

摸鱼儿拼音版

dài yù jiā shān wèi dé, fāng zhī míng bù rú jiǔ
dān shā biàn zuò jīn jù lòu, nán qiǎn bìn qīng shì liǔ
shì sāo shǒu
jì yí zhú nán táng, yòu shì sān nián hòu
qíng huái fēi jiù
tàn shǎo rì xiàng rú, lú biān lǎo qù, néng fù shàng lín fǒu
zhǒng lán chù, yíng de qīng qīng zhǒng jiǔ
yuān míng zhōng lù xiāng hòu
hé xū gèng dài sān sān jìng, yě zì zhǎng tuō shān xiù
qīng páo zhòu
biàn chí dāng jīn diāo, shē qǔ lín jiā yǒu
xiǎo ér pāi shǒu
xiào zuó zuì rú ní, méng yán zhǐ jiǔ, hé shì xǐng lái yòu

66068诗词网