玉楼春

作者:无名氏

玉楼春原文及朗读

萧萧海上风长起。
也有梅花开玉蕊。
爱君风措莹如冰,伴我情怀清似水。
诗人纵复工难似。
莫把闲花容易比。
浓香吹尽不须愁,细雨微风催结子。

玉楼春拼音版

xiāo xiāo hǎi shàng fēng zhǎng qǐ
yě yǒu méi huā kāi yù ruǐ
ài jūn fēng cuò yíng rú bīng, bàn wǒ qíng huái qīng shì shuǐ
shī rén zòng fù gōng nán shì
mò bǎ xián huā róng yì bǐ
nóng xiāng chuī jǐn bù xū chóu, xì yǔ wēi fēng cuī jié zǐ

66068诗词网