鹧鸪天

作者:无名氏

鹧鸪天原文及朗读

溪水连天秋雁飞。
藕花风细鲤鱼肥。
阿婆一笑知何事,怀橘郎君衣锦归。
天上月,几秋期。
娟娟凉影画堂西。
堂前拜月人长健,两鬓青如年少时。

鹧鸪天拼音版

xī shuǐ lián tiān qiū yàn fēi
ǒu huā fēng xì lǐ yú féi
ā pó yī xiào zhī hé shì, huái jú láng jūn yī jǐn guī
tiān shàng yuè, jǐ qiū qī
juān juān liáng yǐng huà táng xī
táng qián bài yuè rén zhǎng jiàn, liǎng bìn qīng rú nián shào shí

66068诗词网