清平乐

作者:贺铸

清平乐原文及朗读

阴晴未定。
薄日烘云影。
临水朱门花一径。
尽日鸟啼人静。
厌厌几许春情。
可怜老去兰成。
看取镊残双鬓,不随芳草重生。

清平乐拼音版

yīn qíng wèi dìng
báo rì hōng yún yǐng
lín shuǐ zhū mén huā yī jìng
jǐn rì niǎo tí rén jìng
yàn yàn jǐ xǔ chūn qíng
kě lián lǎo qù lán chéng
kàn qǔ niè cán shuāng bìn, bù suí fāng cǎo zhòng shēng

66068诗词网