满庭芳

作者:李弥逊

满庭芳原文及朗读

荷背翻黄,蕉心滴翠,雨洗庭院无尘。
断云缺处,矫首望冰轮。
迤逦天垂四幕,星杓淡、河汉横银。
笙歌散,风帘自上,寒水满楼明。
刘郎方得计,钗摇绣户,枕并华。
笑狂客无眠,坐听锺鲸。
明月中秋一梦,临鸳、三绕殷勤。
清光里,持杯对影,风月两兼并。

满庭芳拼音版

hé bèi fān huáng, jiāo xīn dī cuì, yǔ xǐ tíng yuàn wú chén
duàn yún quē chù, jiǎo shǒu wàng bīng lún
yǐ lǐ tiān chuí sì mù, xīng biāo dàn hé hàn héng yín
shēng gē sàn, fēng lián zì shàng, hán shuǐ mǎn lóu míng
liú láng fāng dé jì, chāi yáo xiù hù, zhěn bìng huá
xiào kuáng kè wú mián, zuò tīng zhōng jīng
míng yuè zhōng qiū yī mèng, lín yuān sān rào yīn qín
qīng guāng lǐ, chí bēi duì yǐng, fēng yuè liǎng jiān bìng

66068诗词网