同陈述古舍人观芍药

苏辙[宋]

同陈述古舍人观芍药原文赏析

蔼蔼堂西十亩园,晚凉迎步绿阴繁。
共惊春去已多日,争看花开最后番。
未许狂风催烂熳,故将青幄强安存。
请公作意勤欢赏,趁取残红照酒樽。

同陈述古舍人观芍药拼音版

ǎi ǎi táng xī shí mǔ yuán, wǎn liáng yíng bù lǜ yīn fán
gòng jīng chūn qù yǐ duō rì, zhēng kàn huā kāi zuì hòu fān
wèi xǔ kuáng fēng cuī làn màn, gù jiāng qīng wò qiáng ān cún
qǐng gōng zuò yì qín huān shǎng, chèn qǔ cán hóng zhào jiǔ zūn

同陈述古舍人观芍药韵律

仄仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平平仄仄平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄平平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

66068诗词网