题所居西斋

张耒[宋]

题所居西斋原文赏析

幽居不厌小,小院有深庭。
一曲秋风地,低檐夕照明。
脱条株有态,止水莹含清。
中有支离客,吟腰瘦沈卿。

题所居西斋拼音版

yōu jū bù yàn xiǎo, xiǎo yuàn yǒu shēn tíng
yī qǔ qiū fēng dì, dī yán xī zhào míng
tuō tiáo zhū yǒu tài, zhǐ shuǐ yíng hán qīng
zhōng yǒu zhī lí kè, yín yāo shòu shěn qīng

题所居西斋韵律

平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

66068诗词网