送太仆寺李丞赴都到桃林塞

耿湋[唐]

送太仆寺李丞赴都到桃林塞原文赏析

远过桃林塞,休年自昔闻。
曲河随暮草,重阜接闲云。
造父为周御,詹嘉守晋军。
应多怀古思,落叶又纷纷。

送太仆寺李丞赴都到桃林塞拼音版

yuǎn guò táo lín sāi, xiū nián zì xī wén
qū hé suí mù cǎo, zhòng fù jiē xián yún
zào fù wèi zhōu yù, zhān jiā shǒu jìn jūn
yīng duō huái gǔ sī, luò yè yòu fēn fēn

送太仆寺李丞赴都到桃林塞韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。

66068诗词网