孙耘老酒间出麻姑像要余作诗

周紫芝[宋]

孙耘老酒间出麻姑像要余作诗原文赏析

青丝一尺高蓬鬆,玉颜微驻丹砂红。
云軿飞来自何许,满山落叶元无踪。
长天如烟月如雾,便恐乘鸾月边去。
烦君急与问中郎,从此更谁知痒处。

孙耘老酒间出麻姑像要余作诗拼音版

qīng sī yī chǐ gāo péng sōng, yù yán wēi zhù dān shā hóng
yún píng fēi lái zì hé xǔ, mǎn shān luò yè yuán wú zōng
cháng tiān rú yān yuè rú wù, biàn kǒng chéng luán yuè biān qù
fán jūn jí yǔ wèn zhōng láng, cóng cǐ gèng shéi zhī yǎng chù

孙耘老酒间出麻姑像要余作诗韵律

平平仄仄平平平,仄平平仄平平平。
平平平平仄平仄,仄平仄仄平平平。
○平○平仄○仄,仄仄○平仄平仄。
平平仄仄仄○平,○仄○平平仄仄。

66068诗词网