中秋日赴史漕赏月二首 其二

郭印[宋]

中秋日赴史漕赏月二首 其二原文赏析

此夕非常夕,金波涌碧岑。
一轮初散彩,八表尽倾心。
永夜真同昼,浮云不蔽阴。
主人澄静性,万古亦常今。

中秋日赴史漕赏月二首 其二拼音版

cǐ xī fēi cháng xī, jīn bō yǒng bì cén
yī lún chū sàn cǎi, bā biǎo jǐn qīng xīn
yǒng yè zhēn tóng zhòu, fú yún bù bì yīn
zhǔ rén chéng jìng xìng, wàn gǔ yì cháng jīn

中秋日赴史漕赏月二首 其二韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

66068诗词网