晚过邻曲

陆游[宋]

晚过邻曲原文赏析

阳狂跌宕送年华,信步来寻野老家。
浅濑水清逢立鹭,横林叶尽数栖鸦。
书生一饱依耕耒,壮士孤愁入戍笳。
王绩但思酣美醖,葛洪不復问丹砂。

晚过邻曲拼音版

yáng kuáng diē dàng sòng nián huá, xìn bù lái xún yě lǎo jiā
qiǎn lài shuǐ qīng féng lì lù, héng lín yè jìn shù qī yā
shū shēng yī bǎo yī gēng lěi, zhuàng shì gū chóu rù shù jiā
wáng jī dàn sī hān měi yùn, gě hóng bù fù wèn dān shā

晚过邻曲韵律

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

66068诗词网