独立思故山

陆游[宋]

独立思故山原文赏析

溪水初生与岸平,桥头新柳已藏莺。
诗缘遇兴玲珑和,酒为逢知烂熳倾。
青箬买来衝雨钓,乌犍租得及时耕。
今朝独立东风裏,嘆息无人会此情。

独立思故山拼音版

xī shuǐ chū shēng yǔ àn píng, qiáo tóu xīn liǔ yǐ cáng yīng
shī yuán yù xìng líng lóng hé, jiǔ wèi féng zhī làn màn qīng
qīng ruò mǎi lái chōng yǔ diào, wū jiān zū dé jí shí gēng
jīn zhāo dú lì dōng fēng lǐ, tàn xī wú rén huì cǐ qíng

独立思故山韵律

平仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄平平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

66068诗词网