即事四首 其四

陆游[宋]

即事四首 其四原文赏析

放翁老去未忘情,镜裏森然白髮生。
一片常愁见花落,三声最怕听猿鸣。
年年双隻路傍堠,夜夜短长城上更。
晚悟一条差似可,孤舟渔火看潮平。

即事四首 其四拼音版

fàng wēng lǎo qù wèi wàng qíng, jìng lǐ sēn rán bái fà shēng
yī piàn cháng chóu jiàn huā luò, sān shēng zuì pà tīng yuán míng
nián nián shuāng zhī lù bàng hòu, yè yè duǎn cháng chéng shàng gèng
wǎn wù yī tiáo chà shì kě, gū zhōu yú huǒ kàn cháo píng

即事四首 其四韵律

仄平仄仄仄仄平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄仄仄仄,仄仄仄平平仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。

66068诗词网