崖边积雪取食甚清次敬夫韵

朱熹[宋]

崖边积雪取食甚清次敬夫韵原文赏析

落叶踈林射日光,谁分残雪许同尝。
平生愿学程夫子,恍忆当年洗俗肠。

崖边积雪取食甚清次敬夫韵拼音版

luò yè shū lín shè rì guāng, shuí fēn cán xuě xǔ tóng cháng
píng shēng yuàn xué chéng fū zǐ, huǎng yì dāng nián xǐ sú cháng

崖边积雪取食甚清次敬夫韵韵律

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

66068诗词网