和憙

陈造[宋]

和憙原文赏析

仁杰狂甥趁猎人,颇能戴眼笑庭绅。
汉家退堡犹麻沸,正復羞为女主臣。

和憙拼音版

rén jié kuáng shēng chèn liè rén, pō néng dài yǎn xiào tíng shēn
hàn jiā tuì bǎo yóu má fèi, zhèng fù xiū wèi nǚ zhǔ chén

和憙韵律

平仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

66068诗词网