次昭城

赵希迈[宋]

次昭城原文赏析

郡小人烟密,来游契所闻。
城因山势筑,江向庙头分。
冻苇声如雨,春泉气似云。
梅公堂上酒,客裏易成醺。

次昭城拼音版

jùn xiǎo rén yān mì, lái yóu qì suǒ wén
chéng yīn shān shì zhù, jiāng xiàng miào tóu fēn
dòng wěi shēng rú yǔ, chūn quán qì shì yún
méi gōng táng shàng jiǔ, kè lǐ yì chéng xūn

次昭城韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。

66068诗词网