西湖

王南一[宋]

西湖原文赏析

翠巘嵯峨插斗牛,仙家风景自清幽。
从来此县传佳谶,就筑西湖占上流。
层塔可梯升后进,五峰有路达前修。
邦人接踵登科去,我亦京华共宦游。

西湖拼音版

cuì yǎn cuó é chā dòu niú, xiān jiā fēng jǐng zì qīng yōu
cóng lái cǐ xiàn chuán jiā chèn, jiù zhù xī hú zhàn shàng liú
céng tǎ kě tī shēng hòu jìn, wǔ fēng yǒu lù dá qián xiū
bāng rén jiē zhǒng dēng kē qù, wǒ yì jīng huá gòng huàn yóu

西湖韵律

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

66068诗词网