阆中蒲氏园亭十咏 芙蓉溪

冯山[宋]

阆中蒲氏园亭十咏 芙蓉溪原文赏析

野景宜花看,秋芳近水多。
溪流光不断,千尺粉红罗。

阆中蒲氏园亭十咏 芙蓉溪拼音版

yě jǐng yí huā kàn, qiū fāng jìn shuǐ duō
xī liú guāng bù duàn, qiān chǐ fěn hóng luó

阆中蒲氏园亭十咏 芙蓉溪韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

66068诗词网